2019

In 2019 werden we geconfronteerd met een vloedgolf aan agaten. Alle koppels hebben we in dat broedseizoen anders geformeerd met een vervelend effect. Alle theorieën kun je er op loslaten, maar nergens in de literatuur vind je, dat de meerderheid van de jongen agaat zijn. De gewenste bronzen waren gewoon in de minderheid. Kites, de zwart getekend waren mondjes maat aanwezig. Op het uiteindelijke gefokte aantal (23 dieren scoorden we 15 agaten en 3 kites). 5 dieren in de gewenste schoorsteenweergave met toch hier en daar nog wel wat minder gewenste elementen. Grootte, snavelinplant e.d. Nee, bepaald geen jaar om met genoegen naar weerom te zien.

Uiteindelijk hebben we een 12-tal dieren geselecteerd om mee door te gaan in 2020.

2020

We zijn 2020 laat begonnen met de schoorsteenvegers. 6 koppels, waarvan we 3 koppels in de 2018 editie teruggezet hebben. Inmiddels, half april hebben 4 koppels jongen. Voorwaar het koppel, dat in 2018 geen enkele agaat gebracht heeft, begint nu met 2 agaten. Dat is wat anders dan zo gaat het goed, zo gaat het beter! We beginnen met in totaal 6 jongen, waar er 3 agaten zijn en 3 brons, nou nee zeker 1 kite valt er te herkennen. We blijven hopen op betere tijden!

In de tweede ronde ontbreken de agaten, maar nu zijn de kites voldoende aanwezig. Toch ook enkele veelbelovende bronzen vogels. Al met al lijkt 2020 duidelijk beter als we de verhoudingen brons - agaat - kite in ogenschouw nemen. Nu afwachten hoe het jonge spul uitgroeit en door de volgende rui komt.