• In 2017 werden met succes een aantal jongen gefokt.
    • het koppel 16-4820 x 16-4819 (markeringsring rose) was uitermate productief. Zoals de ervaring al geleerd heeft, dien je de rui af te wachten om een goed beeld te krijgen over met name de tekening en niet onbelangrijk of de vogel als donker dan wel licht getijgerd door het leven te laten gaan.
    • Dieren, die als donker getijgerden naar het jongenhok verhuisden, bleken na enige weken heel anders getekend te zijn. Zwarte pennen werden gestoten, witte exemplaren kwamen er voor terug, dan is steeds de vraag hoe de invulling eruit komt te zien. Mooi regelmatig is dan wel de wens, maar de praktijk leert: Het kan altijd beter.
    • Selecteren voor de rui op tekening is eigenlijk het nemen van een onverantwoorde gok. Dieren, die als veelbelovend aan de rui beginnen, kunnen er als afdanker uit komen. Het tegenovergestelde is zeker ook het geval. Potentiële afvallers blijken plots toppers.
  • Het tentoonstellingsseizoen begint op de eerste zaterdag in september met jongdierendag van pkv Frisia Dokkum e.o. Er worden een aantal dieren in de kooien gebracht, die door een keurmeester, in 2017 was dat Wim de Wal, beoordeeld worden. De opmerkingen op de keurkaart geven een indicatie van wat er uiteindelijk uit kan groeien. Een zwart donker getijgerde (1365) bracht 96 punten op de kaart. Voor zo'n keuring worden dieren gepakt, die ondanks de volle rui, die gaande is, de beste uitmonstering hebben. De 1365 is een van de laatste jongen, die nog niet aan de rui begonnen is. Inmiddels heeft, een aantal maanden verder, geleerd, dat de 1365 niet de topper is, die het moment op de 1e septemberzaterdag leerde, geworden. 
  • Vervolgens komt jongdierendag van de Friesche Sierduivenclub. Daar scoorde een koper licht getijgerde doffer 96 punten. Op de JDD van Frisia waren dat er 95. Ja de 1353 is een fijne doffer, die in tekening net iets te weinig heeft, maar als duif, type en houding, zeker de hoge punten verdient. Misschien brengt een volgende rui net wel de juiste verdeling..... m.a.w. volgend jaar maar weer eens kijken. Ondertussen nog wel even een paar shows doen.
  • Dan komt zo langzamerhand het grote werk: De Frieslandshow, andere dieren, voor het eerst ook de oude vogels inzetten. Dat is best lastig gezien de rui! De jeugd wint het glansrijk bij de DST. Mooiste sierduif van de show: De 1348 een Duitse Showtippler uit ja zeker de 20 x 19. Die 1348 brengt enkele weken later de eerste U in de duivenwereld van Van de Maginaris binnen de deur. Op de Noord-Nederlandse Sierduivenshow in Drachten brengt deze doffer het tot mooiste van de keurmeester + erecertificaat. Een week na Drachten staat de Tietjerksteradielshow in Noord-Bergum op de rol. Het beroep op de 1348 is dan tevergeefs, gewoon teveel van het goede. De 94 punten die hij daar scoorde, was de laagste van koper donker getijgerden. De collectie bracht het tot 573 punten! De ouders van de 1348 scoorden beide 96 nog twee 95 dieren en.... opnieuw een U = 97, maar nu is het de 1359, een jonge duivin uit het oude Gläsener koppel beide dieren zijn uit 2012: 748 x 722. Al met al een geweldige dag voor de Duitse Showtipplers.