In 2018 zijn we tegen enkele minder gewenste zaken aangelopen. De oude Duitse duivin, 2012, nog steeds een prachtige vogel laat het afweten. Geen eieren bij de Van Pijkeren doffer. Ook bij een teruggehaalde jongere doffer geen succes. Al met al is de eerste ronde niet optimaal. Maar na een herschikking is de tweede ronde eigenlijk boven verwachting goed! De eerste ronde met veel agaat en kite elementen en weinig brons wordt weggepoetst door een bijna completen bronzen ronde. Goed getekende vogels met prima spiegels. Op shows vertaalt dit in resultaat. De 3012 haalt de eindronde op de Jongdierenkeuring van de Friesche Sierduiven Club. De 2017-1302, een mooie doffer scoort op de 56e Frieslandshow een U97, waarmee dit dier aansluit bij zijn resultaten in z'n jongdierseizoen. Op de show in Burgum liet de jonge doffer de 3025 zich al goed zien met een 96 punten score. In Drogeham, de show van de Aeikoer scoorde deze vogel een U97, waarmee deze schoorsteenveger een tweede showzege binnensleepte. Het ploegje op de Aeikoershow mocht er zijn: 17-3002 - 17-3000 - 18-3025 - 18-3012. Alle vier dieren die een eerste plaats kunnen halen of al gehaald hebben.

In de aanhef sprak ik van minder gewenste zaken. 

Het tweede element waar ik tegen aanliep, was dat de jonge garde, anders dan in 2017, maar moeizaam met de postduiven de vrije vlucht benutte. Zo zelfs, dat ik besloten heb de tweede ronde niet naar het jonge duivenhok te verhuizen.

In het naseizoen hebben de schoorsteenvegers en de Hagenaars, die de gelegenheid wel gekregen hebben zich uiteindelijk wel aangesloten bij de postduiven. Kennelijk hadden de dieren meer tijd nodig om zich in de vliegmogelijkheden te schikken. Je vraagt je af, wat is er anders, wat doe ik anders. Hagenaars zijn er nu, waren er vorig jaar niet. Aan het hok, de volière is niets veranderd.

Konden we vorig jaar genieten van gemengde vluchten om vervolgens uiteen te vallen in een vlucht postduiven en een vlucht schoorsteenvegers om even later weer samen op te trekken, dat verschijnsel heb ik gemist in de zomermaanden. Sporadisch gingen er enkele schoorsteenvegers en Hagenaars met de postduiven aan de haal. Eerst in september konden we iets van het vluchtgedrag van 2017 waarnemen. In 2019 gaan we een nieuwe poging wagen.