standaard Duitse showtippler

 • Duitse Showtippler

  Land van oorsprong: Duitsland

  Algemeen voorkomen: Middelgrote, compacte duif, opgerichte houding en lage stand.

  Raskenmerken:

  Type

  Stand

  Kop

  Ogen

  Oogranden

  Snavel

   

  Neusdoppen

  Keel

  Hals

  Borst

  Rug

  Vleugels

   

  Staart

  Benen

   

  Bevedering

  Compact.

  Laag; opgerichte houding.

  Goed gerond met hoog, maar niet naar voren gevuld voorhoofd.

  Parelogen.

  Smal, donker.

  Middellang, krachtig, licht laagzichtig, met het voorhoofd een stompe hoek vormend; zwart.

  Fijn.

  Goed uitgesneden.

  Kort, fors.

  Breed, vol, naar voren en licht opgetrokken gedragen.

  Breed, naar de staart toe versmallend; afhellend.

  Krachtig, brede slagpennen; niet geheel tot het staarteinde reikend; vleugel-dracht normaal.

  Kort, brede staartpennen; staartdracht normaal.

  Krap middellang, krachtig, nagels gekleurd, bij lichtgetijgerd zijn ook lichte nagels toegestaan.

  Strak, brede veren.

  Kleurslagen:

  Ø  Zwart en koper (éénkleurig)

  Ø  Zwart- en koper getijgerd

  Ø  Zwart- en koper donkergetijgerd

  Ø  Zwart- en koper schildgetijgerd

  Ø  Zwart en koper gebaard.

  Kleur en tekening:

  Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren”in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

  Eénkleurig koper: zuiver kastanjebruin. De buitenvanen van slag- en staartpennen donker tot zwart. Aan staartdek en staartinplanting is koper toegestaan.

  Lichtgetijgerd: bij voorkeur regelmatig verdeelde tekening (niet vlekkig). Slag- en staartpennen noch geheel gekleurd noch geheel wit. Duiven met weinig witte respectievelijk gekleurde veren zijn noch licht- noch donkergetijgerd.

  Donkergetijgerd: bij voorkeur regelmatig verdeelde witte en gekleurde tekening. De baard, slag- en staartpennen en onderstaartdek (kiel) gekleurd.

  Schildgetijgerd: gekleurd lichaam, alleen de schilden gelijkmatig getijgerd.

  Gebaard: slagpennen en staart gekleurd en een gekleurde vlek onder de snavel (baard) 1-11/2cm lang, de ogen niet rakend. Een variëteit heeft gekleurde mantelpennen, de verdere bevedering wit.

  Fouten:

  Lang of smal lichaam; hoge stand; lange kop, smal of vlak voorhoofd, platte kop; dunne, spitse, horizontaal ingeplante of lichte snavel; onzuivere iris; grove of lichte oogrand; stierennek; bevederde voeten; lichte nagels (behalve bij lichtgetijgerd); losse bevedering, lichte, roetige of glansloze kleurgeheel koperkleurige of blauwe staart, witte slagpennen en/of staartpennen; verdere ernstige tekeningfouten.

  Beoordeling:

  ü  Algemeen voorkomen

  ü  Type, houding en standhoogte

  ü  Kop en snavel

  ü  Ogen en oogranden

  ü  Kleur en tekening

  Ringmaat: 8 mm.

opmerking bij de kleurslagen: De kleurslag licht getijgerd wordt in de Duitse standaard aangeduid met Gescheckt, wat eigenlijk vertaald dient te worden met bont.

* Gescheckte haben möglichst regelmäßig verteilte Zeichnung (nicht flächig), Schwingen und Schwanz weder ganz farbig noch ganz weiß. Bonten = licht getijgerden hebben zo mogelijk regelmatig verdeelde tekening (geen vlakken), vleugels en staart noch gekleurd (eenkleurig) noch wit.

De Duitse Showtipplers zijn via Sjouke Kommerie bij ons op het hok gekomen. Twee koppels, het ene duidelijk donkerder getijgerd dan het andere. Uit het donkere duo zijn allemaal zwart getijgerde dieren gekomen, waarbij de mate van getijgerd zijn uiteen liep van heel donker tot licht. Uit het andere koppel kwam in de eerste ronde een zwart getijgerd duo, maar de tweede ronde gaf koper getijgerde dieren. Een koppel zwart en koper hebben we ook nog mogen verwelkomen. Als laatste ook nog 1 jong laten uitbroe-den, wederom een koper getijderde vogel. Aanvankelijk meenden we, dat alle koper getijgerde dieren doffers waren. Uiteindelijk bleek het 3-1 te zijn. De twee broers van de tweede ronde hebben het op de tentoonstelling uitstekend gedaan. Via Tierwelt.de zijn we tegen een advertentie aangelopen, waarin kopergetijgerde dieren werden aangeboden. Bij Herbert Grundei uit de omgeving van Wilhelmshafen hebben we 6 dieren aangekocht. Twee overjarige dieren naar Rolf Glasener en 4 dieren naar Wolfgang Meijer. In de hoop en verwachting dat het hier om 2-4 dieren ging, leken de koper getijgerde paren ingevuld. Helaas blijkt later de verhouding 3-3 te zijn. De dieren van de beide Duitse topfokkers zijn qua grootte nogal verschillend. De Glasener dieren passen gelet op hun grootte naadloos bij de zwartgetij-gerde van Sjouke. Die uit de lijn van Meijer stammen zijn duidelijk kleiner. In de zoektocht naar nog een duivin ben ik in contact gekomen met Rob Ojevaar. Van hem kreeg ik te horen, dat binnen het Duitse fokgebied Wolfgang Meijer de leidende foklijn biedt.

De zwart getijgerde dieren hebben nog versterking gekregen van twee dieren van Sjouke en een viertal geselecteerde jongen. We gaan proberen iets op te bouwen in dit ras.

Het koppel dat vorig jaar de koper getijgerde dieren heeft gegeven hebben we uit elkaar gehaald. We kijken uit naar met name de nakomelingen van de doffer met de andere duivin.


Een opmerkelijk gekleurde jonge doffer. Opvallende glanskleuren in hals en nekbereik.

Vader: 14-20968 (koper getijgerd); Moeder is Duitse import 14-BK-510 (koper getijgerd). Overigens stamt de vader uit: 13-8495 x 10-1324 beide dieren zwart getijgerd.


Ouders: 13-8495 X 14-19894
Ouders: 13-8495 X 14-19894
Ouders: 14-20988 X 14-20986
Ouders: 14-20988 X 14-20986

Ouders: 13-22371 X 13-8494
Ouders: 13-22371 X 13-8494
Ouders: 14 BK 517 X 10 K 475
Ouders: 14 BK 517 X 10 K 475


Duitse showtippler koper getijgerd
Duivin: Duitse import naar Gläsener 12 - 722
Duitse showtippler koper getijgerd van 2015
Ouders: 12 - 748 X 12 - 722 (beide Duitse import).

Onderstaande fotoserie geeft een beeld van showdieren in de kleuren: koper, zwart en

koper/zwart lichtgetijgerd en donkergetijgerd.


Jaargang 2017 zwart en koper getijgerde vogels.