standaard van de Nederlandse Hoogvlieger

kleurslag: schoorsteenveger

 • Nederlandse Hoogvlieger

  Land van oorsprong: Nederland

  Algemeen voorkomen: Middelgrote duif, brede en diepe borst, compact, middelhoge stand en horizontale houding (“vlak”).

  Raskenmerken:

  Type

  Stand

  Kop

   

  Ogen

   

  Oogranden

   

  Snavel

   

   

  Hals

   

  Keel

  Borst

  Buik

  Rug

  Vleugels

  Staart

  Benen

   

  Bevedering

  Breed, diepe borst, compact.

  Middelhoog, horizontaal (“vlak”).

  Voorhoofd goed gevuld, kopbelijning enigszins gerekt gerond, vloeiend naar de hals verlopend.

  Parelkleurige iris, kleine pupil, midden in de kop in het verlengde van de snavel-lijn.

  Smal en bleek; bij schoorsteenveger, zwartgetijgerde en zwart witschild: blauw-zwart.

  Middellang, vrijwel horizontaal gedragen, vleeskleurig; bij de blauwe kleurslagen is een donkere c.q. zwarte snavel toegestaan; zwart bij schoorsteenveger, zwart-getijgerde en zwart witschild.

  Middellang, breed uit borst en schouders oprijzend, geleidelijk naar de keel toe versmallend.

  Goed uitgesneden.

  Breed, diep en goed gerond naar alle zijden.

  Goed gerond.

  Vrij breed bij de schouders; weinig afhellend.

  Vleugeldracht normaal.

  Middellang, goed gesloten en horizontaal gedragen.

  Middellang, nagels bij schoorsteenveger, zwartgetijgerde en zwart witschild: donker, bij de andere kleurslagen hoornkleurig.

  Glad aanliggend.

  Kleurslagen:

  Ø  Zwart, rood en geel;

  Ø  Blauwschimmel;

  Ø  Zwart-, rood- en geel rozetgetijgerd;

  Ø  Zwart-, rood- en geel schildgetijgerd;

  Ø  Zwart-, rood- en geel witschild;

  Ø  Zwart-, rood-, geel, blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband en blauwschimmelwitstaart;

  Ø  Zwart-, rood-, geel, blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband en blauwschimmelwitpenwitstaart;

  Ø  Schoorsteenveger.

  Kleur en tekening:

  Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren”in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

  Witschild: het schild ovaal en volgetekend; slagpennen gekleurd; de mantelpennen bij voorkeur wit; bij rood- en geel witschilden volgekleurde rug; bij zwart witschild en –rozetgetijgerd mag de rug min of meer wit zijn, bij zwart witschild meer dan bij –rozetgetijgerd.

  Schildgetijgerd: een, op beide schilden gelijke, regelmatige tekening van witte veren is gewenst; hoe groter het oppervlak met regelmatige tekening hoe waardevoller de duif.

  Rozetgetijgerd: voor op de vleugelschilden 10 tot 15 regelmatig verdeelde witte veertjes; vleugel-boegen volgekleurd.

  Schild- en rozetgetijgerd: tevens een aantal witte veertjes tussen de schouders en halsbasis, een driehoek vormend.

  Witpen: aan elke vleugel 7 – 10 aaneengesloten buitenste slagpennen wit.

  Witstaart: staartpennen wit, boven- en onderstaartdek wit.

  Witpenwitstaart: combinatie van witpen en witstaart.

  Schoorsteenveger: grondkleur diep kastanjebruin met veel metaalglans aan hals en borst. De kastanjebruine staart met zwarte spiegeltekening, de kastanjebruine slagpennen met zwarte uiteinden met daaromheen een bruin randje.

  Fouten:

  Te klein, te smal, te lang; afhellende stand; aanduiding van borstnaad; niet correct afgedekte rug; spits, geknepen, hoekig, plat, te rond of te hoog voorhoofd; platte kop; teveel achterhoofd; te korte, afhangende snavel; bij rode en gele kleurslagen en bij zwart een niet geheel blanke snavel; slechte kleur en/of tekening; sterk afwijkende oogkleur; te brede oogranden; lichte oog-randen bij zwartgetijgerde en –witschilden en schoorsteenvegers; bij rode en gele kleurslagen en bij zwart gekleurde nagels; slechte veerstructuur (harig); holle, brede of loshangende staart; veren aan loopbenen.

   

  Beoordeling:

  ü  Algemeen voorkomen

  ü  Type en stand

  ü  Kop en snavel

  ü  Kleur en tekening

  ü  Ogen en oogranden

  ü  Veerstructuur

  Ringmaat: 8 mm.Nederlandse Hoogvlieger met kleuraanduiding SCHOORSTEENVEGER.

Via Mans Koenderink hebben we kennis gemaakt met de schoorsteenveger, een Nederlandse Hoogvlieger met een speciale kleur en tekening. (Zie de bovenstaande standaard).

Grondkleur diep kastanjebruin met veel metaalglans aan hals en borst. De kastanjebruine staart met zwarte spiegeltekening, de kastanjebruine slagpennen met zwarte uiteinden met daarom heen een bruin randje.

50% van de gekweekte dieren kan aan de bovenstaande kleuraanduiding voldoen. De andere dieren zijn veelal te donker, zo dat de kenmerkende spiegeltekening niet te onderscheiden is. Deze dieren hebben dezelfde fokwaarde als de goed getekende dieren; voor de show zullen ze niet voor de hoogste kwalificaties in aanmerking komen. Op de kleur en tekening selecteren is te beperkt. Er zijn andere elementen dan kleur, die belangrijk zijn: kop, houding en borst zijn belangrijke elementen, waarbij steeds de Nederlandse Hoogvlieger leidraad is. De schoorsteenveger lijkt een beetje een sub-raspositie in te nemen in het ras.

We willen proberen de typische raskenmerken van de Nederlandse Hoogvlieger in onze schoorsteen-vegers te accentueren. We hebben dieren bijgehaald van Van Pijkeren en Ko van Vliet.