standaard Luzerner Eenkleurige

Onze Luzernerstam is in z'n geheel verhuisd naar de hokken van Bjorn Engels in Wetteren in België (september 2015).

Mocht je belangstelling hebben voor dit ras, dan kun je met ons contact opnemen. We zullen je verder leiden naar Bjorn Engels dan wel naar Bernd Sanftenberg.

 • Luzerner Eénkleurige Duif

  Land van oorsprong: Zwitserland, kanton Luzern.

  Algemeen voorkomen: Middelgroot, krachtig, kort en compact type, lage stand, licht afhellende houding, met puntkap en bekousde benen.

  Raskenmerken:

  Type

  Stand

  Kop

   

  Puntkap

   

  Ogen

  Oogranden

  Snavel

   

  Neusdoppen

  Hals

  Keel

  Borst

  Rug

  Vleugels

  Staart

  Benen

   

  Bevedering

  Middelgroot, krachtig, kort, compact.

  Laag; licht afhellende houding.

  Breed, krap middellang, achter de neusdoppen goed gevuld. Voorhoofd moet met de snavel een flauwe gebogen lijn vormen.

  Hoog aangezet, met de veren van de achterhals tot in de punt van de kap een scherpe, ononderbroken kam vormend.

  Donker, hoog in de kop gelegen.

  Fijn, smal, bij alle kleurslagen onopvallend.

  Krap middellang, krachtige basis, onder- en bovensnavel even sterk, kleur licht tot zwart, afhankelijk van de veerkleur.

  V-vormig, matig ontwikkeld.

  Vol uit de borst tredend, naar boven toe slanker.

  Goed uitgesneden.

  Breed, diep, rond, iets naar voren gedragen.

  Breed in de schouders, naar de staart spits toelopend, licht afhellend.

  Krachtig, vleugeldracht normaal.

  Kort, staartdracht normaal.

  Middellang, in het hielgewricht doorgeknikt, vol bekousd, krachtige en onbedekte tenen.

  Glad, goed aanliggend.

  Kleurslagen:

  Ø  Wit, zwart, bruin, rood, geel;

  Ø  Blauw-, blauwzilver-, roodzilver- en geelzilver ongeband;

  Ø  Blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, geelzilver geband;

  Ø  Blauw-, blauwzilver-, roodzilver- en geelzilver gekrast;

  Ø  Zwart-, dun-, bruin-, kaki-, rood- en geel gezoomd.

  Kleur en tekening:

  Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren gelijkmatig, intensief, respectievelijk zuiver.

  Blauw, blauw-, rood- en geelzilver met schone, niet gewolkte vleugelschilden. Banden schoon, lang en gescheiden; gekrast met zo regelmatig mogelijke schildtekening. Bij gezoomd de gehele bevedering behalve de kop gezoomd. Elke schildveer, staartveren en slagpennen smal omzoomd. Kop met kap en keel gekleurd.

  Fouten:

  Plomp lichaam, smalle borst; te diepe, te hoge of vlakke stand; keelwam; grove of smalle kop, sterk afzettend voorhoofd, gedrukt of geknepen. Lange of dunne snavel; opvallende brede oogranden; laag aangezette, scheve of brede kap; Inkeping in de nekkam; lange of brede staart; gebrekkig bekousd, bevederde tenen; losse bevedering; matte of sterk onzuivere grondkleur, onregelmatige tekening; sterk gewolkte, onregelmatige grondkleur of blauwe aanslag, geel res-pectievelijk bruin aan kop of achterhals, borstkleur te donker, bleek, te weinig of tot in de nek lopend; te korte, te brede, derde of bleke banden.

  Beoordeling:

  ü  Algemeen voorkomen

  ü  Type en stand

  ü  Kopvorm en snavel

  ü  Ogen en kap

  ü  Beenbevedering

  ü  Kleur en tekening

  ü  Snavelkleur

  Ringmaat:  9 mm.