Hagenaar

 

 

Land van oorsprong: Nederland

Algemeen voorkomen: Vrij forse, brede en compacte duif; middelhoge stand en horizontale houding, grote, brede en gevulde kap met zuiver witte parelogen.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Hals

Keel

Borst

Buik

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Vrij forse, brede en compacte duif.

Middelhoge stand en horizontale houding.

Goed gerond, gewelfd; grootste breedte en hoogte voor de ogen, vloeiend naar het achterhoofd verlopend.

Zuiver witte iris; kleine pupil; weinig uitspringend.

Smal, glad, bleek, het oog strak omsluitend.

Middellang, krachtig en vooral niet dun of spits; vrijwel horizontaal gedragen; wit zonder aanslag.

Middellang; opgericht gedragen.

Behoorlijk uitgesneden.

Breed, vol, goed gerond en niet hoog gedragen.

Goed gevuld en gerond.

Breed bij de schouders, naar de staart versmallend; tamelijk horizontaal.

Middellang, vrij breed, vleugeldracht normaal.

Niet te lang, goed gesloten, horizontaal gedragen.

Middellang.

Glad aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Wit, rood, geel.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren”in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Fouten:

Klein, smal of lang lichaam; opgetrokken borst; knik in hals; te hoge of afhellende stand; platte of grove kop, te weinig gevulde voorkop; afwijkende oogkleur, te diep liggende ogen, uitgezakte of ovale pupil; rode oogranden; niet correct afgedekte rug; afwijkende vleugeldracht; frisé op schilden; veertjes aan loopbenen.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Kopvorm en ogen

Ringmaat: 8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Fokkers Frisia

         

 

 

 

In 2018 is de Hagenaar in Damwâld geland. In eerste instantie bedoeld om als onderdeel van het project "Waardevol Leven" een invulling te geven, maar inmiddels is het duidelijk dat dit ras voorlopig blijft. Met dit ras is de discussie SHOWTYPE - VLIEGTYPE ten volle in De Van de Maginaris duivengemeen-schap op tafel gekomen. Volgens de keurmeesters is er sprake van het zgn vliegtype. Maar zijn de vlieg-daden wel zo, dat deze Hagenaars die aanduiding waarmaken? We zullen zien wat 2019 daarin brengt. In 2018 zijn een aantal vogel gefokt. Opmerkelijk is het overtal aan duivinnen. In 2018 2 koppels, voor 2019 3 koppels met de hoop nog een koppel echte showtypes binnen te halen.